fbpx

บริการจัดเลี้ยงเป็นหมู่คณะ

ร้านพันธ์สุข ขอขอบคุณ คณะครู และน้องๆนักเรียนโรงเรียนนารีวุฒิ นำทีมโดย อาจารย์ ชวนไหม ที่เลือกใช้บริการจากพันธ์สุขฯ ในการจัดเลี้ยง ให้บริการอาหารกลางวันที่ร้านในวันที่ 6 กันยายน 60 ค่ะ

มาเที่ยวเพชรบุรี ชะอำ หรือหัวหิน ต้องการให้เราจัดเลี้ยงโทรมานะคะ

ป้อนอีเมล์ เพื่อรับข่าวสารจากพันธ์สุข

ป้อนอีเมล์ เพื่อรับข่าวสารจากพันธ์สุข

กรอกอีเมล์เพื่อรับแจ้งข่าวสาร รับโปรโมชั่นจากพันธ์สุขก่อนใคร 

You have Successfully Subscribed!