fbpx

พันธ์สุข ฟู้ดแอนด์ฟาร์ม รับสมัครพนักงาน

by | Dec 7, 2018 |

พันธ์สุข ฟู้ดแอนด์ฟาร์ม เปิดรับสมัครผู้ร่วมงานในตำแหน่งต่อไปนี้

 • ฝ่ายบุคคล (ชาย/หญิง)

  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 1 ตำแหน่ง 
  เน้นมีประสบการณ์ ค่าจ้างตามตกลงก่อนเริ่มงาน

 • ฝ่ายบัญชี (ชาย/หญิง)

  พนักงานบัญชี 1 ตำแหน่ง
  เน้นมีประสบการณ์ ค่าจ้างตามตกลงก่อนเริ่มงาน

 • ฝ่ายร้านค้า

  Sale Marketing (ชาย/หญิง) 1 ตำแหน่ง

  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (ชาย/หญิง) 2 ตำแหน่ง

  แคชเชียร์ (ชาย/หญิง)   2 ตำแหน่ง 

 • แผนกครัวอาหารไทย/ยุโรป (ชาย/หญิง)

  พ่อครัวอาหารอาหารยุโรป ) 1 ตำแหน่ง

  ผู้ช่วยพ่อครัวอาหารยุโรป       1 ตำแหน่ง

  พ่อครัวอาหารไทย             1 ตำแหน่ง

  ผู้ช่วยพ่อครัวอาหารไทย    1 ตำแหน่ง

  พ่อครัวอาหารญี่ปุ่น    2 ตำแหน่ง

  ผู้ช่วยพ่อครัวอาหารญี่ปุ่น   2 ตำแหน่ง

  พนักงานล้างจาน 1 ตำแหน่ง

 • แผนกร้านอาหารไทย/ยุโรป (ชาย/หญิง)

  กัปตันร้านอาหาร   1 ตำแหน่ง

  ผู้ช่วยกัปตันร้านอาหาร   1 ตำแหน่ง

  เจ้าหน้าที่บริการ   2 ตำแหน่ง

 • พนักงานขายหน้าร้าน (หญิง)

  พนักงานขายหน้าร้าน   1 ตำแหน่ง

 •  แผนก แม่บ้าน

  แม่บ้าน (หญิง) 1 ตำแหน่ง

  วันละ 400 บาท

 • แผนก ดูแลสัตว์ในฟาร์ม (ชาย/หญิง)

  เจ้าหน้าที่สัตวบาล  1 ตำแหน่ง

ยื่นหลักฐานการสมัครงานด้วยตนเองที่ร้านพันธ์สุข

วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่ เวลา 09.00 -15.00 น.

เอกสารประกอบการสมัครงาน

1. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ

3. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ

4. รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป(รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

5. ใบผ่านงาน(ถ้ามี)

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 032-470-412 / 095-394-2322

แล้วมาร่วมงานกันนะคะ