fbpx

พันธ์สุข ฟู้ดแอนด์ฟาร์ม รับสมัครพนักงาน

by | Dec 7, 2018 |

พันธ์สุข ฟู้ดแอนด์ฟาร์ม เปิดรับสมัครผู้ร่วมงานในตำแหน่งต่อไปนี้

 • ฝ่ายบัญชี (ชาย/หญิง)

  พนักงานบัญชี 1 ตำแหน่ง
  – วุฒิ ปวส.บัญชี หรือ คอมพิวเตอร์
  – เน้นผู้มีประสบการณ์ในการทำงาน
  – ค่าจ้างตามตกลงก่อนเริ่มงาน

  พนักงานธุรการ ช/ญ 1 ตำแหน่ง

 • ฝ่ายร้านค้า

  ผู้จัดการร้านอาหาร 1 ตำแหน่ง 

  พนักงานการตลาดออนไลน์  2 ตำแหน่ง
   
  วุฒิ ปวช. หรือ ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
    (มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์  มีทักษะในการสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียได้ดี สามารถใช้โปรแกรมตกแต่งภาพ photoshop และที่เกี่ยวข้อง ได้)
  – Sale Marketing (ชาย/หญิง) 1 ตำแหน่ง

  – เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (ชาย/หญิง) 2 ตำแหน่ง

  – แคชเชียร์ (ชาย/หญิง)   2 ตำแหน่ง 

 • แผนกครัวอาหารไทย/ยุโรป (ชาย/หญิง)

  พ่อครัวอาหารอาหารยุโรป  1 ตำแหน่ง

  ผู้ช่วยพ่อครัวอาหารยุโรป       1 ตำแหน่ง

  พ่อครัวอาหารไทย             1 ตำแหน่ง

  ผู้ช่วยพ่อครัวอาหารไทย    1 ตำแหน่ง

  พ่อครัวอาหารญี่ปุ่น    1 ตำแหน่ง

  ผู้ช่วยพ่อครัวอาหารญี่ปุ่น   1 ตำแหน่ง

 • แผนกร้านอาหารไทย/ยุโรป (ชาย/หญิง)

  กัปตันร้านอาหาร   1 ตำแหน่ง

  ผู้ช่วยกัปตันร้านอาหาร   1 ตำแหน่ง

  เจ้าหน้าที่บริการ   2 ตำแหน่ง

 • พนักงานขายหน้าร้าน (หญิง)

  พนักงานขายหน้าร้าน   1 ตำแหน่ง           
   

 • แผนก แม่บ้าน

  แม่บ้าน (หญิง) 1 ตำแหน่ง วันละ 400 บาท

 • แผนก ดูแลสัตว์ในฟาร์ม (ชาย/หญิง)

  เจ้าหน้าที่สัตวบาล  1 ตำแหน่ง

 • ช่างซ่อมบำรุง 1 อัตรา (ชาย)

  – วุฒิ ปวช.ปวส. ช่างก่อสร้าง สามารถ เดินระบบน้ำ/ ระบบไฟฟ้าได้
  – อัตราเงินดือน ตามแต่ตกลงก่อนเริ่่มงาน
  – มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

 • ช่างฝีมือ / ผู้ช่วย / เด็กฝึกงาน ทางด้านศิลปะ(งานปั้น / งานปูน /งานแกะสลัก)   

  รับจำนวน 10  ตำแหน่ง  ไม่่เน้นประสบการณ์ เน้นผู้ที่มีความตั้งใจ สนใจเรียนรู้งาน

 • พนักงาน part time (ชาย/หญิง) (ทุกตำแหน่ง) 

ยื่นหลักฐานการสมัครงานด้วยตนเองที่ร้านพันธ์สุข

วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่ เวลา 09.00 -15.00 น.

เอกสารประกอบการสมัครงาน

1. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ

3. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ

4. รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป(รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

5. ใบผ่านงาน(ถ้ามี)

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 032-470-412 / 095-394-2322

แล้วมาร่วมงานกันนะคะ