fbpx

พันธ์สุข ฟู้ดแอนด์ฟาร์ม รับสมัครพนักงาน

by | Dec 7, 2018 |

พันธ์สุข ฟู้ดแอนด์ฟาร์ม เปิดรับสมัครผู้ร่วมงานในตำแหน่งต่อไปนี้

 • ฝ่ายบัญชี (หญิง)

  พนักงานบัญชี 1 ตำแหน่ง (ทำที่ i am art บ.ในเครือพันธ์สุข)
  – วุฒิ ปวส.บัญชี หรือ คอมพิวเตอร์
  – เน้นผู้มีประสบการณ์ในการทำงาน
  – ค่าจ้างตามตกลงก่อนเริ่มงาน

 • ฝ่ายร้านค้า 

  – Sale Marketing (ชาย/หญิง) 1 ตำแหน่ง

  – เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (ชาย/หญิง) 1 ตำแหน่ง

  – แคชเชียร์ (ชาย/หญิง)   1 ตำแหน่ง 

 • แผนกครัวอาหารไทย/ยุโรป (ชาย/หญิง)

  พ่อครัวอาหารอาหารยุโรป  1 ตำแหน่ง

  ผู้ช่วยพ่อครัวอาหารยุโรป       1 ตำแหน่ง

  พ่อครัวอาหารไทย             1 ตำแหน่ง

  ผู้ช่วยพ่อครัวอาหารไทย    1 ตำแหน่ง

  พ่อครัวอาหารญี่ปุ่น    1 ตำแหน่ง

  ผู้ช่วยพ่อครัวอาหารญี่ปุ่น   1 ตำแหน่ง

 • แผนกร้านอาหารไทย/ยุโรป (ชาย/หญิง)

  กัปตันร้านอาหาร   1 ตำแหน่ง
  เจ้าหน้าที่บริการ   2 ตำแหน่ง

 • พนักงานขายหน้าร้าน (หญิง)

  พนักงานขายร้านปิ้งย่าง   2 ตำแหน่ง           
   

 • แผนก แม่บ้าน

  แม่บ้าน (หญิง) 1 ตำแหน่ง วันละ 400 บาท

 • แผนก ดูแลสัตว์ในฟาร์ม (ชาย/หญิง)

  เจ้าหน้าที่สัตวบาล  1 ตำแหน่ง

 • ช่างซ่อมบำรุง 1 อัตรา (ชาย)

  – ตำแหน่งสโตร์ (ชาย) 1 ตำแหน่ง เน้นผู้ประสบการณ์
  – อัตราเงินดือน ตามแต่ตกลงก่อนเริ่่มงาน
  – มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

ยื่นหลักฐานการสมัครงานด้วยตนเองที่ร้านพันธ์สุข

วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่ เวลา 09.00 -15.00 น.

เอกสารประกอบการสมัครงาน

1. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ

3. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ

4. รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป(รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

5. ใบผ่านงาน(ถ้ามี)

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 032-470-412 / 095-394-2322

แล้วมาร่วมงานกันนะคะ