fbpx

พันธ์สุข ฟู้ดแอนด์ฟาร์ม รับสมัครพนักงาน

by | Dec 7, 2018

พันธ์สุข ฟู้ดแอนด์ฟาร์ม เปิดรับสมัครผู้ร่วมงานในตำแหน่งต่อไปนี้

 • ฝ่ายบุคคล

  ฝ่ายบุคคล 1 ตำแหน่ง (มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

 • ฝ่ายร้านค้า

  Sale Marketting 1 ตำแหน่ง (มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 2 ตำแหน่ง (มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  แคชเชียร์    2 ตำแหน่ง (มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

 • แผนกครัวอาหารไทย/ยุโรป 

  หัวหน้าพ่อครัวอาหารยุโรป (ชาย) 1 ตำแหน่ง
  พ่อครัวอาหารอาหารยุโรป (ชาย)  1 ตำแหน่ง
  ผช.พ่อครัวอาหารยุโรป (ชาย)      1 ตำแหน่ง
  พ่อครัวอาหารไทย (ชาย)             1 ตำแหน่ง
  ผู้ช่วยพ่อครัวอาหารไทย (ชาย)     1 ตำแหน่ง
  พ่อครัวอาหารญี่ปุ่น (ชาย/หญิง)    2 ตำแหน่ง
  ผู้ช่วยพ่อครัวอาหารญี่ปุ่น (ชายหญิง)  2 ตำแหน่ง

 • แผนกร้านอาหารไทย/ยุโรป

  ผู้ช่วยกัปตันร้านอาหาร (ชาย/หญิง)  1 ตำแหน่ง
  เจ้าหน้าที่บริการ (ชาย) 2 ตำแหน่ง   2 ตำแหน่ง

 •  แผนก แม่บ้าน

  แม่บ้าน (หญิง) 1 ตำแหน่ง

 • แผนก ดูแลสัตว์ในฟาร์ม

  เจ้าหน้าที่สัตวบาล (ชาย) 1 ตำแหน่ง


ยื่นหลักฐานการสมัครงานด้วยตนเองที่ร้านพันธ์สุข

วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่ เวลา 09.00 -15.00 น.

เอกสารประกอบการสมัครงาน
1. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
3. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
4. รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป(รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
5. ใบผ่านงาน(ถ้ามี)

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 032-470-412 / 095-394-2322

แล้วมาร่วมงานกันนะคะ