fbpx
ให้บริการจัดเลี้ยง กรุ๊ปบริษัท แอ๊ดเทวดา โฆษณา จำกัด

ให้บริการจัดเลี้ยง กรุ๊ปบริษัท แอ๊ดเทวดา โฆษณา จำกัด

พันธ์สุข ฟู้ดแอนด์ฟาร์ม ยินดีต้อนรับ บริษัท แอ๊ดเทวดา โฆษณา จำกัด ที่เข้ารับประทานอาหารกลางวัน ที่ร้านพันธ์สุข ฟู้ด แอนด์ ฟาร์ม พร้อมแวะซื้อขนมของฝาก(ขนมหม้อแกง 20 รสชาติ) ในวันที่ 22 พ.ย. 60

รับจัดเลี้ยง บริษัท มาซาร์ส(ประเทศไทย) จำกัด

รับจัดเลี้ยง บริษัท มาซาร์ส(ประเทศไทย) จำกัด

พันธ์สุขมีความยินดีที่ได้ให้บริการจัดเลี้ยง คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท มาซาร์ส(ประเทศไทย) จำกัด-สำนักงานใหญ่ ในวันที่ 14 พ.ย. 60