fbpx
พันธ์สุข บริการจัดเลี้ยงคณะนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านตะเกียบหัวหิน

พันธ์สุข บริการจัดเลี้ยงคณะนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านตะเกียบหัวหิน

พันธ์สุข ฟู้ดแอนด์ฟาร์ม ให้บริการจัดเลี้ยงต้อนรับ คณะอาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านตะเกียบหัวหิน ในวันที่ 22 ก.ย.60

พันธ์สุขฯจัดเลี้ยงคณะผู้พิพากษา และผู้พิพากษาสมทบ 

พันธ์สุขฯจัดเลี้ยงคณะผู้พิพากษา และผู้พิพากษาสมทบ 

พันธ์สุข ฟู้ดแอนด์ฟาร์ม ให้บริการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับคณะผู้พิพากษาและผู้พิพากษาสมทบ วันที่ 22 ก.ย.60