fbpx
รับจัดเลี้ยง บริษัท มาซาร์ส(ประเทศไทย) จำกัด

รับจัดเลี้ยง บริษัท มาซาร์ส(ประเทศไทย) จำกัด

พันธ์สุขมีความยินดีที่ได้ให้บริการจัดเลี้ยง คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท มาซาร์ส(ประเทศไทย) จำกัด-สำนักงานใหญ่ ในวันที่ 14 พ.ย. 60

บริการจัดเลี้ยง บริษัทสหลอว์สัน จำกัด

บริการจัดเลี้ยง บริษัทสหลอว์สัน จำกัด

ร้านพันธ์สุข ฟู้ดแอนดฟ์ฟาร์ม ขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร และพนักงาน บริษัทสหลอว์สัน จำกัด ที่เข้ามารับประทานอาหารกลางวัน และเขามาช็อปของฝากเมืองเพชรบุรี ที่ร้านพันธ์สุขฯ ในวันที่ 14 พ.ย. 60