พันธ์สุข ฟู้ดแอนด์ฟาร์ม รับสมัครพนักงาน

by | Dec 10, 2022

พันธ์สุข ฟู้ดแอนด์ฟาร์ม เปิดรับสมัครผู้ร่วมงานในตำแหน่งต่อไปนี้

 • 🗂  พนักงานบัญชี 1 ตำแหน่ง (มีประสบการณ์ทางด้านการตรวจรายได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
   🗂 พนักงานสโตร์  1 ตำแหน่ง (มีประสบการณ์ ผ่านงานด้านงานสโตร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

   

  สวัสดิการพร้อม 

  👉  สวัสดิการที่พนักงานจะได้รับ 👈

  👉  เครื่องแบบพนักงาน 4 ชุด 👈
  👉  เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพ 👈
  👉  หอพักพนักงาน 👈
  👉 วันหยุดนักขัตฤกษ์ 👈
  👉 ประกันสังคม 👈
  👉 ปรับเงินเดือนประจำปี 👈

  👉 จัดกิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์พนักงานประจำปี 👈

  สนใจที่จะร่วมงานกับเรา สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบุคคล 095-3942322

 • ยื่นหลักฐานการสมัครงานด้วยตนเองที่ร้านพันธ์สุข

วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่ เวลา 09.00 -15.00 น.

เอกสารประกอบการสมัครงาน

1. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ

3. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ

4. รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป(รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

5. ใบผ่านงาน(ถ้ามี)

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 032-470-412 / 095-394-2322

แล้วมาร่วมงานกันนะคะ

Malcare WordPress Security