พันธ์สุขฯ บริการจัดเลี้ยง ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนวาสุเทวี

พันธ์สุขฯ บริการจัดเลี้ยง ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนวาสุเทวี

พันธ์สุขฯ มีความยินดีที่ได้บริการจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนวาสุเทวี ในวันที่ 10 ก.ย. 60

พันธ์สุขฯ จัดเลี้ยงอาหารกลางวันแบบกรุ๊ป 10/09/60

พันธ์สุขฯ จัดเลี้ยงอาหารกลางวันแบบกรุ๊ป 10/09/60

พันธ์สุข ฟู้ดแอนด์ฟาร์ม ต้อนรับ คณะอาจารย์ยันตกิจ จัดเลี้ยงเกษียณอายุ ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

พันธ์สุขฯ ให้บริการจัดเลี้ยง คณะสำนักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ

พันธ์สุขฯ ให้บริการจัดเลี้ยง คณะสำนักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ

พันธ์สุข ฟู้ดแอนด์ฟาร์ม มีความยินดีที่ได้ให้บริการจัดเลี้ยง ต้อนรับคณะสำนักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ นำทีมโดย น.ท.ณัฐวุฒิ ทัดประดิษฐ์  

พันธ์สุขฯ ต้อนรับคณะมิสซูปร้า เพชรบุรี / Miss supra 2017

พันธ์สุขฯ ต้อนรับคณะมิสซูปร้า เพชรบุรี / Miss supra 2017

พันธ์สุขฟู้ดแอนด์ฟาร์ม เป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการสำหรับการประกวดสาวงาม มิสซูปร้า เพชรบุรี และมีโอกาสได้ต้อนรับผู้เข้าร่วมประกวดที่ร้านพันธ์สุขด้วยค่ะ

ขนมหม้อแกงพันธ์สุขในรายการผู้หญิงถึงผู้หญิง

ขนมหม้อแกงพันธ์สุขในรายการผู้หญิงถึงผู้หญิง

ร้านพันธ์สุขของเรา นำขนมหม้อแกง 20 รสชาติ และขนมพันธ์สุขออกรายการ ผู้หญิงถึงผู้หญิง เมื่อวันศุกร์ที่ 14 ก.ค. 60

Malcare WordPress Security