fbpx
พันธ์สุขฯ จัดเลี้ยงอาหารกลางวันแบบกรุ๊ป 10/09/60

พันธ์สุขฯ จัดเลี้ยงอาหารกลางวันแบบกรุ๊ป 10/09/60

พันธ์สุข ฟู้ดแอนด์ฟาร์ม ต้อนรับ คณะอาจารย์ยันตกิจ จัดเลี้ยงเกษียณอายุ ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

พันธ์สุขฯ ให้บริการจัดเลี้ยง คณะสำนักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ

พันธ์สุขฯ ให้บริการจัดเลี้ยง คณะสำนักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ

พันธ์สุข ฟู้ดแอนด์ฟาร์ม มีความยินดีที่ได้ให้บริการจัดเลี้ยง ต้อนรับคณะสำนักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ นำทีมโดย น.ท.ณัฐวุฒิ ทัดประดิษฐ์