ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับการบันทึกภาพภายในร้านพันธ์สุข

พันธ์สุข ฟู้ดแอนด์ฟาร์ม ตระหนัก และให้ความสำคัญ กับความเป็นส่วนตัวของลูกค้าทุกท่าน โดยทางร้านพันธ์สุข ฟู้ด แอนด์ ฟาร์ม จะเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้ หรือเปิดเผยภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว และจะดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

 

หากต้องการแจ้งให้ลบภาพของท่านที่ปรากฎ อยู่บนชิ้นงานประชาสัมพันธ์ของทางร้านในช่องทางต่าง ๆ ติดต่อเจ้าหน้าที่ร้านพันธ์สุขได้ที่พันธ์สุข ฟู้ด แอนด์ ฟาร์ม 150 หมู่ 2 ถ.เพชรเกษม ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120 อีเมล : 1000sookfoodandfarm@gmail.comหมายเลขโทรศัพท์ : 09-394-2322

Malcare WordPress Security