ขนมหม้อแกงข้าวโพดหวาน

ขนมหม้อแกงข้าวโพดหวาน

ขนมหม้อแกงข้าวโพดหวาน เป็นรสชาติใหม่ 1ในหม้อแกง 20 รสชาติ จากร้านพันธ์สุข  คุณค่าที่จะได้จาการทานข้าวโพดหวานต้ม จะเข้ามาช่วยในเรื่องของการสร้างเซลล์ประสาทที่จอตา ใครที่ใช้สายตาทำงานหนัก ทำงานหน้าคอมพิวเตอร์ หรือ ใช้มือถือหาข้อมูลบ่อย ๆ...
Malcare WordPress Security